ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep

1. Érinti az Astra magyarországi tevékenységét az, hogy a román pénzügyi felügyelet visszavonta az Astra román cégének tevékenységi engedélyét és kezdeményezte annak felszámolását?

Mivel a magyarországi Astra Biztosító a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító fióktelepe,az engedély visszavonása a fióktelep működésére is kihat. Engedély hiányában a fióktelep sem jogosult új biztosítási szerződések kötésére. A meglévő szerződésekből eredő kötelezettségeit (kárkifizetés) a felszámolási folyamat megindulásáig teljesíteni köteles.

2. Honnan szerezhetek információt az esetleges felszámolásról és annak következményeiről?

A biztosító és magyarországi fióktelepe felügyeletét a román pénzügyi felügyelet látja el (ASF), amely folyamatos kapcsolatban áll a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB). A várható felszámolással, és az ennek keretében történő kártalanítással kapcsolatos információkról és legfrissebb tudnivalókról az MNB honlapján a közvéleményt haladéktalanul tájékoztatja.

3. Esetlegesen bekövetkező károknál a magyar vagy a román garancia alap kártalanít?

Amennyiben az Astra felszámolás alá kerül úgy az ASF tájékoztatása szerint a román állami biztosítási garanciaalapból a magyarországi fióktelep ügyfeleit is kártalanítják, a román törvények által megszabott mértékben.

4. Mi a román törvények által megszabott kártalanítási mérték?

A korábbi nyilvános romániai közlések szerint - valamennyi biztosítási üzletágra - így a lakásbiztosítási vagy cascoszerződésekre is vonatkozóan - a kártalanítás biztosítási szerződésenként 100 ezer euróig, vagyis több mint 30 millió forintig terjed.

5. Ha kártalanításra lenne szükség, a magyar kártalanítási alap is felkészült a helyzet kezelésére?

A hazai kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (KGFB) törvény alapján, a KGFB termékek vonatkozásában a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt Kártalanítási Alap (KALAP) helytáll minden, az Astra Fiókteleppel – mint felszámolás alatt álló biztosítóval – szembeni kártérítési igény esetén.

6. Ha a magyarországi Astránál van biztosításom, továbbra is fizetnem kell a díjat?

Amennyiben Önnek élő szerződése van az Astránál, a biztosítási díjat a szerződéses határidőben továbbra is fizetnie kell. Kárigény esetén a biztosító, vagy későbbiekben a garancia alapok csak abban az esetben fizetnek Önnek, ha a káresemény időpontjában élő biztosítási szerződése volt.

7. Ha nem fizetem a biztosítási díjat, meddig él a szerződésem?

KGFB szerződés esetén az esedékességtől számított 60. napon, egyéb szerződések esetén a díjfizetési felszólítástól számított 30. napon, a díjfizetés eredeti határidejére visszamenően szűnik meg a szerződés.

8. Káresemény esetén hova jelenthetem be a kárigényemet?

A román hatóság hivatalos tájékoztatója szerint a kárigényeket közvetlenül a román garanciaalapnál elő lehet terjeszteni kártérítés igénylő űrlap és a szükséges dokumentumok csatolásával.

9. Magyarországon is benyújthatom a kárigényemet?

A magyar fogyasztók érdekeit képviselő Magyar Nemzeti Bank folyamatos egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy a megbízott személye mielőbb kijelölésre kerüljön, és a magyar érintettek gyorsabban, egyszerűbben, a technikai akadályokat megszüntetve közvetlenül magyar nyelven intézhessék kárigényüket. Az egyeztetések annak tisztázását is célozzák, hogy a magyar károsultak milyen módon jelenthetik be kárigényeiket, illetve, hogy a bekövetkezett károk esetében a kárszakértést ki végzi el.

10. Felmondhatom az Astrával meglévő biztosításomat amiatt, hogy kezdeményezték a román Astra felszámolását?

A szerződések megszüntetésének szabályai nem változtak meg a romániai Astra jelenlegi helyzete miatt.

  • A határozott idejű szerződések (pl. utasbiztosítás) nem mondhatók fel.
  • A határozatlan idejű vagyon- (pl. lakás, casco, stb.) és felelősségbiztosítások (pl. KGFB, egyéb felelősségbiztosítás) a biztosítási évfordulóra vonatkozóan, indokolás nélkül, írásban mondhatók fel. A felmondásnak a biztosítóhoz a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal korábban meg kell érkeznie.

11.Megszüntethetem-e az Astrával meglévő biztosításomat egyéb módon?

Közös megegyezéssel a biztosítási szerződések bármikor megszüntethetők. Az Astra Fióktelep helyzetére tekintettel is módjában áll kezdeményezni a biztosítási szerződése közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Fontos, hogy a KGFB szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése esetében a szerződés megszűnésének időpontját össze kell hangolni az új szerződés (biztosítási fedezet) más biztosítónál való megkötésének időpontjával. Erre azért kell figyelni, mert az üzembentartó a biztosítatlan időszakra fedezetlenségi díjat köteles fizetni.

12. Mit tegyek, ha egy új biztosítási ajánlatom van folyamatban a magyarországi Astránál?

Új szerződéseket az Astra Biztosító nem fogadhat be, így a biztosítási ajánlatokat más biztosítóhoz kell benyújtani. KGFB esetén, ha a szabályszerű ajánlat a Biztosítóhoz az engedély visszavonásáig, vagy azt megelőzően már beérkezett akkor szerződés a törvénynél fogva létrejött. Ha szerződősének létrejöttével kapcsolatban kérdése van, hívja az Astra Fióktelep ügyfélszolgálatát a 14. pontban felsorolt elérhetőségeken.

13. Mit tegyek, ha díjnemfizetés miatt megszűnt az Astránál kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosításom?

Az Astra Fióktelep új szerződéseket nem fogadhat be, ezért az ajánlatot abban az esetben is egy másik biztosítóhoz kell benyújtani, ha az előző KGFB szerződés díjnemfizetés miatt szűnt meg, függetlenül attól, hogy a megszűnt KGFB szerződés évfordulója esetleg még nem telt el.

14. Egyedi kérdés esetén kihez fordulhatok?

Kérdéseivel az Astra Fióktelep ügyfélszolgálatához fordulhat.

Telefonon: 06-40-278-728, Külföldről hívható szám: +36 1 327-0660

A telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:
Hétfő: 8:00-17:00
Kedd: 8:00-17:00
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-16:00
Szombat, vasárnap: Zárva

A személyes ügyfélszolgálat elérhetőségeit az Astra Fióktelep honlapján találja: http://www.astrabiztosito.hu/kapcsolat/call-center

forrás: www.mnb.hu