Tájékoztatás az MPM Biztosítási Alkusz Kft. ügyfeleinek

Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (Továbbiakban: MPM Alkusz) élt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 406/A. § >> által nyújtott lehetőséggel és 2018.09.01-től (átadás-átvétel napja), állomány átruházás (a továbbiakban: átruházás) keretében, alkuszi megbízási szerződés állományát átruházta a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft-re (Továbbiakban: CLB Alkusz).

Az átruházott alkuszi megbízási szerződés állományba kizárólag az átadás-átvétel napján élő, azaz érvényesen létrejött és hatályos, olyan biztosításokhoz tartozó biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződések szerinti állomány tartozik, mely biztosítási szerződések vonatkozásában az adott biztosító kockázatban áll.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarország egyik legnagyobb független biztosítási alkuszaként, a CLB Alkusz segítheti Önt céljai megvalósításában, kérdése esetén a rendelkezésére állunk.

Amennyiben az MPM Alkusz bármely Megbízója mégsem kívánna a CLB Alkusz Megbízója maradni, akkor jogosult a biztosítása kötvényszámához kapcsolódó, átruházott alkuszi megbízási szerződést a CLB Alkusz értesítése kézhezvételének napjától számított harminc napon belül a CLB Alkuszhoz intézett, Megbízó által aláírt, írásbeli formájú nyilatkozatával – a kötvényszámra hivatkozva – harmincnapos határidővel felmondani (levelezési cím: CLB Kft. 1364 Budapest, Pf. 316., faxszám: +36 1 4722560, személyes elérhetőség: CLB Kft. 1065 Budapest, Ó. u. 2. vagy www.clb.hu/elerhetoseg weboldalunkon felsorolt további 4 ügyfélszolgálat).

Tisztelettel:
CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.