Általános tájékoztató és rendszerünk használatának bemutatása

A portál üzemeltetője a CLB Független Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban: CLB.

A portálon kötött biztosítási szerződések szerződője (Megbízó) vállalja, hogy:
 
A CLB megbízását visszavonásig, de minimálisan a megbízás alapján megkötött biztosítási szerződés létrejöttétől számított egy évig hatályában fenntartja, más biztosítási alkusz részére ezen időszakban az általa megkötendő biztosításként kezdeményezett biztosítási szerződések biztosítási tárgyának vonatkozásában megbízást nem ad.
 
Díjfizetési szabályzat:
 
CLB minden szerződést a halasztott díjfizetésre vonatkozó szabályok szerint köt meg. Ennek alapján a Megbízó vállalja, hogy az első díj a kockázatviselés kezdetétől számított 30 (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (továbbiakban: GFB) esetén 60) napon belül a biztosító számlájára beérkezik.
Amennyiben az első díjról szóló díjbekérőt a közvetítő személyesen átadja a szerződés megkötésének helyszínén, vagy a CLB küldi meg utólagosan, Megbízó vállalja, hogy a biztosítási díjat annak kézhezvételét követő 3 napon belül postai vagy egyéb módon befizeti CLB részére, kivéve, ha a biztosítási ajánlaton fel van tüntetve, hogy az első díjat közvetlenül a biztosító szedi. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az első díj az ajánlaton jelzett kockázati kezdettől számított 30 (GFB esetében 60) napon belül nem érkezik be a biztosító számlájára, úgy a késedelmes fizetésből adódó bármely következmény Megbízót terheli. CLB a hozzá beérkezett és felkönyvelésre került díjakat 1 héten belül utalja tovább a biztosítók részére. Megbízó meghatalmazza a CLB-t, hogy az esedékes első díjat beszedje és közvetítse a biztosító felé. Amennyiben az első díjról szóló díjbekérőt (a biztosítási ajánlaton jelezve) közvetlenül a biztosító küldi meg Megbízó részére, Megbízó vállalja, hogy a biztosítási díjat a fizetési határidőn belül megfizeti biztosító részére.
Megbízó vállalja, hogy amennyiben a kockázatviselés kezdetétől számított 20 napon belül nem áll rendelkezésére az első díj megfizetéséhez szükséges postai csekk (postai készpénzátutalási megbízás), azt CLB részére jelzi (telefonon, e-mailben, faxon vagy postai levélben), hogy CLB gondoskodhasson a hiányzó díjbekérő eljuttatásáról.
Megbízó az általa választott fizetési módnak megfelelően akkor is köteles megfizetni a biztosítási díjakat az előírt határidőben, ha bármely okból részére a díjbekérő és/vagy a postai csekk (postai készpénzátutalási megbízás) nem érkezik meg (nem kerül átadásra), amit Megbízó kifejezetten tudomásul vesz azzal, hogy a biztosítási díj megfizetésének hiányából származó valamennyi jogkövetkezmény a Megbízót, mint szerződőt terheli.
 
FELMONDÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 
CLB vállalja, hogy amennyiben Megbízó évfordulóra történő felmondás miatt köt új, a következő biztosítási időszakra vonatkozó szerződést CLB-nél, akkor CLB eljuttatja a Megbízó felmondását biztosítójának, ha a CLB által megküldött „biztosítási szerződés megszüntetése” formanyomtatványt Megbízó aláírja és a CLB által előírt határidőben CLB-hez érkezve visszaküldi CLB részére.
CLB a hozzá beérkezett aláírt felmondást akkor tekinti beérkezettnek, ha Megbízó e-mail címére a felmondás beérkezésének tényéről visszaigazoló e-mailt küld. A felmondás CLB-hez történő beérkezésének határideje a biztosítási évforduló előtti legkésőbb 34. nap. Az ezen időpont után CLB-hez érkezett felmondás biztosítóba történő továbbításáért CLB felelősséget nem vállal, felelősségét kizárja, amit Megbízó kifejezetten tudomásul vesz.
 
AUTOMATIKUS IKTATÁSI RENDSZERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 
CLB a bejövő dokumentumokat automatikus iktatási feldolgozással kezeli. Ezért kézzel nem szabad írni a dokumentumokra! Ha változást észlelt adataiban, kérjük, külön jelezze írásban, vagy telefonon ügyfélszolgálataink bármelyikén! A kézzel vagy géppel feltüntetett adatváltozások módosításáért felelősséget vállalni nem tudunk!
 
Társaságunk automatikus iktatási rendszere a beérkezett dokumentumokat visszaigazolja a Megbízó által megadott e-mail címre. Esténként pedig automatikusan megküldjük a még hiányzó dokumentumok listáját. Hiánybekérő leveleink mindig tükrözik a nyilvántartásunk szerinti adatokat. Sok esetben érkeznek be olvashatatlan, beazonosíthatatlan dokumentumok, melyekről nem lehet megállapítani, hogy ki a feladó. Ezért CLB csak akkor tekinti hozzá beérkezettnek a dokumentumokat, ha a beérkezésről Megbízónak a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld.
 
Online biztosításkötés folyamata
Biztosítási kalkulátor programjaink használatának bemutatása
 
Az online kalkuláció és szerződéskötési folyamat általános tudnivalói
Portálunkat úgy alakítottuk ki, hogy minden termék kalkulációs és szerződéskötési folyamata megegyezzen, így könnyítve meg ügyfeleinknek használatát. Az alábbiakban ismertetjük lépésről lépésre az általános folyamatot.
 
1. lépés: Díjkalkulációhoz szükséges adatok megadása Természetesen termékenként eltérő kérdéseket szükséges feltennünk, de rendszerünket minden esetben úgy alakítottuk ki, hogy a megadott adatok befolyásolják a következő oldalakat, így az Önre nem vonatkozó kérdések már nem jelennek meg képernyőjén.
 
2. lépés: Termékválasztás Adatainak megadása után egy oldalon összegezzük a biztosítók ajánlatait. Ezen az oldalon több funkció is segíti választását. Minden termék esetében (kivéve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, mivel ott minden biztosító szolgáltatása megegyezik) a biztosító nevére kattintva elolvashatja a biztosítási feltételeket. Lakás- és utasbiztosítási kalkulátorunkban ezen kívül a biztosító neve előtti jelölőnégyzet segítségével megtekintheti a kiválasztott termékek szolgáltatását összehasonlító táblázatot, mellyel összegezve láthatja a legfontosabb szolgáltatásbeli eltéréseket. További segítséget jelent, hogy 1-5-ig *-okkal jelezzük a különböző termékek nyújtotta szolgáltatásokat. Mindenhol a "Megkötöm" gombra kattintva tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb terméket.
 
3. lépés: Regisztráció, belépés A szerződéskötés első lépése a regisztráció, illetve regisztrált ügyfelünk esetén a belépés. Oldalunkon csak a felületet kezelő, a regisztrációs adatait megadó személy lehet a biztosítás szerződője a biztosítási adatok szabályos kezelése érdekében.
 
4. lépés: Szerződéskötéshez szükséges adatok megadása Minden termék esetén meg kell adni a szerződő, illetve a biztosított(ak) adatait, továbbá gépjármű biztosításoknál a gépjármű, lakásbiztosításnál az ingatlan adatait, valamint egyéb, a biztosítók által kért, a szerződésen feltüntetendő adatokat. Oldalunk kialakításánál igyekeztünk megkönnyíteni az adatok megadásának folyamatát, hogy Önnek a lehető legkevesebbet kelljen gépelnie.
 
5. lépés: Ajánlat elfogadása és véglegesítése Az ajánlat véglegesítése és megrendelése előtt Ön ellenőrizheti, hogy valóban helyes adatok szerepelnek megrendelésében. Továbbá tájékoztatjuk a biztosító és társaságunk főbb adatairól, a biztosítási feltételekről, a díjfizetés szabályairól, valamint megteheti a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat. Ezen az oldalon választhatja ki, hogy alkuszi megbízásunkat e-mailben kéri, vagy nyomtató hiányában postázzuk Önnek.
 
További lépések Megrendelése véglegesítése után e-mailben megkapja alkuszi megbízásunkat, valamint egy pontos tájékoztatást a további teendőkről. Az utasbiztosítás kivételével minden termék esetén az alkuszi megbízás beérkezése után küldjük meg Önnek elkészített biztosítási ajánlatát e-mailben.
 
Díjfizetési lehetőségek Utasbiztosításának díját akár bankkártyája segítségével, online is kiegyenlítheti, így akár azonnal kézhez veheti kötvényét. Többi termékünk esetében az első díjról szóló postai csekket társaságunk vagy a választott biztosítótársaság küldi meg Önnek, a kiállított ajánlatnak megfelelően. A további, folytatólagos díjakat a biztosító felé kell közvetlenül teljesítenie, az Ön által választott díjfizetési módnak megfelelően.