2020.01.24

Robotok álltak munkába a legnagyobb magyar biztosítónál, 12-szer gyorsabbak az embernél

A legnagyobb hazai nem-élet biztosítónál, vagyis az Allianznál már a mindennapok része, hogy az alkalmazottak robotokkal dolgoznak együtt, akik pontosan ugyanazt csinálják, mint amit ők. Amit az ember 4 perc alatt végez el, azt a robot 20 másodperc alatt befejezi, és az alkalmazottak ezt ma már el is fogadják. Ugyanakkor a biztosító digitalizációs startégiája nem csak erről szól: az elektronikus termékcsaládok kialakítása, a kárrendezés és a kárbejelentés digitalizációja, a papírmentesítés, a kiberbiztonság megerősítése mind ide tartozik, ráadásul a világ egyre inkább elmozdul a belső hálózatok által uralt működésből a cloud alapú működés irányába - véli Végh István, az Allianz informatikáért felelős vezérigazgató-helyettese.

Hogy néz ki az Allianz digitalizációs stratégiája, melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb digitalizációs projektjei?

A digitalizációs stratégia egyik fő eleme a termék, ugyanis a biztosítók tradicionális, komplex megoldásait nagyon nehéz digitálisan kezelni. A mi esetünkben minden termékcsaládra vonatkozóan lehetőség van a klasszikus kommunikációs csatornákat előnyben részesítő termékverziók eladására, és emellett e-termékek is szerepelnek a repertoárunkban, amelyek kifejezetten a digitális értékesítést és kiszolgálást könnyítik meg. Ezek tipikusan egyszerűbb felépítésűek, kizárólag a digitális kommunikációt engedik szerződéses feltétel szintjén is az ügyfeleknek. A digitalizáció fontos alapfeltétele a technológiai háttér megléte: ebbe beletartoznak az értékesítési felületek, az ügyfélportál felületek és funkciók, a webservice-ek, a munkafolyamat-vezérlő rendszerek, de ide sorolhatjuk a dokumentumkiküldést és tárolást is. Mi jó pár évvel korábban teljes mértékben eltüntettük a papírt a belső folyamatainkból: vagy áttereltük a csatornákat a digitális irányba, ahol a kommunikáció már alapjaitól digitális; vagy pedig, ami mégis papír alapon érkezik hozzánk, azt teljes egészében digitalizálja egy partnerünk, majd így kerül a belső feldolgozási folyamatba. A stratégia fontos része, hogy a digitális kiszolgálás a GDPR-nak és az IT-biztonsági szabályoknak is megfeleljen, biztosítani kell az ügyféladatok védelmét, a dokumentumok integritásvédelmét, főleg ha arra gondolunk, hogy a világ egyre inkább elmozdul a belső hálózatok által uralt működésből a cloud alapú működés irányába.

Milyen technológiákat alkalmaznak a digitalizációban?

A kiszervezett tevékenység jelen pillanatban még a szkennelésen alapul, de a partner ezentúl már elsőszintű adatfeldolgozást is végez. A papírról kinyerhető adatokat rögzítik, és ha ezek értékelhető adatokat tartalmaznak, azokat a robotok nagyon szépen fel tudják dolgozni, nem kell hozzá manuális interakció.

Az elmúlt két évben mintegy félmillió anyagot kapott meg a nálunk dolgozó hat robotfej, melyek átlagosan 70 százalékos feldolgozási sikerarányt értek el.

A teljes tranzakciós volumenünk éves szinten megközelítőleg 1,5 millió, vagyis a robotokat még jobban is kihasználhatnánk. Ezért elkezdtünk egy nagyon mély analízist annak érdekében, hogy kiderítsük, miért áll meg ott, ahol elvileg még tudna működni. Nagyon érdekes felfedezéseket tettünk, mert volt, ahol a mi belső szabályrendszereink voltak olyan rosszul beállítva, hogy a robot nem tudta elvégezni a munkát. Egy ember nemes egyszerűséggel átlépte volna ezt a pontot, de egy kódolt robot erre nem képes. Voltak továbbá olyan pontok is, ahol a robot szabályai voltak helytelenül megfogalmazva. Ahogy az üzlet változik, a belső folyamatainkat és a saját működési szabályainkat is rendre felül kell vizsgálni. Ennek eredményeként azt várom, hogy egy éven belül megduplázzuk ezt a feldolgozási volument.

Néhány évvel ezelőtt a robottechnológia még olyan drága volt, hogy sok területen egyszerűen nem érte meg kiváltani vele az emberi munkaerőt. Most hol tartunk ebben?

A technológia valóban nem olcsó, de messze nem olyan drága, mint például a mesterséges intelligencia alkalmazása. Mi a robotot nem tiszta adatok feldolgozására akartuk használni. Amikor egy szabad szöveg alapján azt vártuk, hogy a robot találja meg, mit kellene megcsinálnia, a tapasztalatok alapján nem működött. Nálunk az ügyfélküldemények egy jelentős része nem sztenderd. Nagyon drága lett volna megtanítani a robotot arra, hogy ezeket képes legyen értelmezni, és nagyon drága lett volna ellenőrizni, hogy a feladatot, amit a maga tudása alapján feltételezett, valóban helyesen választotta-e ki. Ehelyett megmondjuk a robotnak, hogy mit csináljon meg.

Megkapja az adatokat, lépked a feldolgozó rendszerek képernyői között, végezze el a tranzakciót részben vagy egészében, ha levelet kell kiküldeni, indítsa el a folyamatot. Azt csinálja, mint amit az ember.

A mostani fázisban ezt fejlesztjük tovább az elmúlt közel másfél év tapasztalatai alapján.

Melyek a robotok legnagyobb előnyei?

Amíg egy embernek egy adott típusú változásjelentés feldolgozása példaként megközelítőleg 4 perces feladat, ez a robotnak nagyjából 20 másodpercet vesz igénybe. A másik előnye, hogy nem 8 órában dolgozik, hanem 0-24-ben. A robotjainkat a korábbi csúcsterhelésre optimalizálva vettük meg: a hat robotfej helyett a mostani optimalizáció mellett kettő is bőven elég lenne. A kompozit motorbiztosítóknál az éves csúcsidőszak az év utolsó negyedéve a mai napig. Abban az időszakban a feldolgozandó volumen nagyjából a háromszorosa a megszokottnak, mi a csúcsra lőttünk, ez volt a tanulópénz, most megpróbáljuk munkával ellátni a robotokat.

A csúcsidőszakokat hogyan kezelik a biztosítók, ilyenkor kiszervezik a munkát, felvesznek diákokat?

Ezeknek a feladatoknak egy része viszonylag könnyen megtanulható, de a tapasztalatok vegyesek. Ahhoz, hogy betanítsuk az új kollégákat a csúcsterheléses időszakra, fel kell venni őket szeptemberben, de a normál fluktuáció következtében egy részük hamar elhagyja a vállalatot, míg a diákok esetében pontosan erre az időszakra esik a vizsgaidőszak is, ami szintén korlátozza a rendelkezésre állást. Korábban irattárazásra, kampányhívások kezelésére és más nagyon egyszerű feladatokra vettük fel a diákokat, de ezek a feladatok jelentős része az iratkezelés kiszervezésével megszűnt, a tranzakció-feldolgozáshoz pedig mélyebb üzleti tudásra van szükség. Miután a kollégák jelentős része teljesítménybérben dolgozik, nem ütközött nagy ellenállásba, hogy túlórával oldjuk meg a feladatot: ebben az időszakban sokan simán keresnek meg a havi átlagot jelentősen meghaladó bért. Ezzel párhuzamosan jelentek meg nálunk a robotok, melyek ezeken a területeken szép eredményeket értek el. Ezzel a két hatással elég jól tudtuk kompenzálni a csúcsterhelést. Ettől függetlenül továbbra is alkalmazunk ideiglenes munkaerőt, és el kell mondjam, hogy nagyon ügyes és használható munkatársakra is sikerült szert tennünk ebből a körből.

Az alkalmazottak hogyan viszonyulnak a robotokhoz?

Az elején a robotok bevezetésének és optimalizációjának belső támogatottsága elég csekély volt, de mára elfogadták őket. Mi azt mondtuk, hogy innentől kezdve, ha a robot megcsinál egy feladatot, akkor is fizetünk az alkalmazottnak, például a feltöltési feladatokért is. Azok az esetek, amiket a robot valamiért visszadob, komplexebbek, ezért ezekre felemeltük a benchmark-értéket. Nyilván a robotok miatt voltak negatív létszámbeli hatások rövidtávon, ami fájdalmas, de ez a szervezetben hosszú távon nem okozott tartós hatást.

A digitalizáció mekkora költségcsökkentést jelent a cégnek, ezt hogyan lehet mérni?

2019-ben a digitalizált forgalom, beleértve az e-maileket, a portálforgalmat, az elektronikus küldeményeket, az sms kommunikációt, nagyjából a teljes forgalom 80 százalékát tette ki, papír alapon a maradék megközelítőleg 20 százalék zajlott. Az operációs költségek megoszlását tekintve viszont a működési költségeinknek már több mint a 40 százaléka kapcsolódik papírhoz. Sajnos a papíralapú működéshez kapcsolódó költségek folyamatos emelkedése a digitalizáció eredményének egy részét felemészti. Magyarországon sajnos az a tendencia, hogy a papíralapú kiszolgáláshoz kapcsolódó, részben monopol szolgáltatói kör üzleti volumene csökken, ezzel szemben folyamatosan emelkednek a költségek a bevételi célok teljesítése érdekében. Ezen kívül a digitalizációból fakadó költségmegtakarításból tudtuk fedezni a jelentős béremelkedést.

További ráfordítást indukál, hogy beruházás nélkül nincs digitalizáció. De úgy gondolom, ha valaki tudatosan halad előre, akkor nem lineárisan, hanem exponenciálisan tudja csökkenteni a költségeit.

Honnan jönnek az új ötletek, insurtech fejlesztések egy nagy hagyományos biztosítónál? Csoportszintről kapják a támogatást vagy inkább magyar cégekkel dolgoznak?

A régióban egy nagyon határozott egységesítési stratégiát követünk, elmozdultunk abba az irányba, hogy a csoport kész eszközöket ad a lokális vállalatoknak. Tapasztalataim alapján korábban megközelítőleg 80-20 százalékos arányban lehetett azt mondani, hogy lokális/csoportszintű fejlesztések zajlanak, ez az arány most megfordult. Az a megfigyelésem, hogy a biztosítók nagyon tradicionálisak és prudens működési modellt követnek, ha összehasonlítom a bankokkal, itt kevesebb az innováció. A biztosítás egy hosszú, tartós ügyfélkapcsolat. Nem az a jellemző, hogy az ügyféllel minden hónapban akár többször kapcsolatba kerülünk, hanem csak akkor, amikor megkötik a biztosítást, és amikor káruk van. Ebből a szempontból a biztosítói üzletmenet egy lassabb üzletmenet, a biztosítók innovációs affinitása is lassabb. Ez nemcsak Magyarországon van így, hanem az egész világon is igaz. Az Allianz sok szempontból piacvezető Magyarországon a digitalizációban, de ha összehasonlítom egy fintech vagy egy telekommunikációs céggel, ahhoz képest mi egy tartályhajó vagyunk. Ennek megfelelően ugyan magabiztosan megyünk előre, de az innovációs képességünk jóval lassabb. Ugyanakkor, ha van egy kialakult megoldás, ami jól használható, arra vevő a biztosítói kör. A jövőben ez mindenképpen változni fog véleményem szerint, ebben az iparágban is gyorsulást várok az innovatív megoldások keresése és bevezetése terén.

Mely területeken működik a távoli kárfelmérés szolgáltatás?

A folyamatot októberben élesítettük, nagyjából november eleje óta működik konszolidáltan. Ez egy teljesen új technológia, melyet az egész kárrendezési üzletmenetben, a szakértői munkában is be kellett vezetni. Három területen használjuk: a lakossági vagyon, illetve a lakossági gfb és casco biztosításoknál. Jelenleg az elvégzett szemlék kétharmada a lakossági vagyonbiztosítási károkhoz kapcsolódik. Ez nem okozott meglepetést, mert itt egyrészt kisebb kárösszegek jellemzők, nagy a tranzakciószám, és a motor-kárrendezés jelentős része javítói körhöz kapcsolódik. Ezekben az esetekben a javítók gyakran maguk végzik el a kárfelmérést. Az összes alkalmas kárnak jelen pillanatban megközelítőleg 10 százaléka zajlik távoli kárfelméréssel, ami kezdő aránynak nem rossz, de minimum az arány duplázását várom ebben az évben.

Hogyan zajlik a távoli kárfelmérés folyamata?

Az ügyfél a kárbejelentési folyamat során a rendszer által vezérlet feltételek alapján kiválasztja ezt az innovatív megoldást és a számára alkalmas időpontot a szemléhez. Ezt követően kiküldünk neki egy linket, ami temporálisan letölt egy kisebb alkalmazást. Amikor az előre egyeztetett időpontban elindul a szemle, onnantól kezdve a károsult mobil eszközén futó alkalmazás segítségével a szakértő élőben látja a helyszínt, és tud fix képeket rögzíteni, melyek a rendszerben tárolódnak. A munkatársunk a szemle alapján el tudja végezni az automata kalkulációt. Az alkalmazással sikeresen rendezett károk száma már ezer felett van. Mivel a kár bekövetkezése után nagyon gyorsan ott vagyunk az ügyfélnél, nem kell kimenni, akár másnap el lehet végezni a szemlét, ráadásul a hagyományos kárrendezéshez viszonyítva lényegesen magasabb az egyezségi arányunk is. Az első tapasztalatok nagyon jók, tanulunk belőlük, és a motor-üzletág esetében abban látjuk a további potenciált, ha a nem szerződött javítói oldal is bekapcsolódik ebbe a folyamatba.

A kék-sárga baleseti bejelentő lapnak is van már digitális verziója, mennyien használják ezt, és milyenek a visszajelzések ezzel kapcsolatban?

A letöltési arány nagyon jó, viszont a használati arány tekintetében még bőven van fejlődési lehetőség. Úgy gondolom, hogy ennek két oka van. Az egyik, hogy motor-kárrendezéshez kapcsolódik, és ott nagyon sok esetben a szervizek indítják a kárbejelentést. Benne van az is, hogy hiába tölti le 200 ezer ember, a baleseti kárgyakoriság relatív alacsony, így évek kellenek, amíg ez felfut.

Mindezekkel együtt az ügyféltapasztaltok kedvezőek, a MABISZ koordinációja mellett már ebben az évben további, a használatot jelentősen könnyítő fejlesztési javaslatok vannak napirenden.

forrás: portfolio.hu

Biztosítás fajta: 

 • Általános
Kgfb: BKV-bérlettel olcsóbb lehet
2019 november 04.
Kategória:
Gépjármű biztosítás, Kötelező biztosítás

Kgfb: BKV-bérlettel olcsóbb lehet

A BKV-bérletesek lehetnek a novemberi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány nyertesei, de azok is kaphatnak kedvezményt, akik nem napi ingázásra használják a kocsijukat. Pótdíjazza viszont némelyik biztosító egyebek között a gázüzemi járművek tulajdonosait és azokra a kocsikra is magasabb díjat szabnak ki, amelyeket, például egy családban több felnőtt közösen használ – derül ki a CLB biztosítási alkusz első, gyors értékeléséből, miután a biztosítók a napokban közzétették a jövőre várható kgfb tarifáikat.

Kgfb díjban nagyjából azt hozták a biztosítók, amit a szakma kalkulált: átlagosan 15 százalékkal emelik a jövő évi tarifát. Ez azonban valóban egy erős átlag, mert nagy a szórás: lesznek, akik az interneten a jelenleginél akár 40 százalékkal magasabb díjat is találnak maguknak, míg mások az ideinél 10 százalékkal olcsóbbra is bukkanhatnak – figyelmeztet Németh Péter. A CLB biztosítási alkusz cég kommunikációs és értékesítési igazgatója szerint éppen ezért nem szabad kapkodni, érdemes figyelmesen válogatni az ajánlatok között.

Az alkusz szerint idei újdonság a BKV-kedvezmény. Ez azonban nem a közösségi közlekedésben való díjkedvezményt jelenti, hanem azt, hogy van olyan biztosító, amelyik jutalmazza azt az autóst, aki legalább tíz hónapig BKV-bérletet vesz. A jövő évre szóló ajánlatok között speciális és új tételeket is fel lehet fedezni, ilyen például a repülőtéri kiszolgálóként dolgozókra szabott kedvezmény. Jutalompont – vagyis, kedvezmény – illeti meg némelyik biztosítónál azokat is, akik nem mindennapos ingázásra használják a járművüket, legalábbis nem 80 kilométernél nagyobb távolságból – sorolja a kedvezőbb ajánlatokat a szakértő.

A közzétett tarifatételek elemzése során a CLB számára kiderült, hogy ezúttal is határozott hátrányt jelent, ha valaki gyakran okoz balesetet. Ám némelyik biztosító magasabb díjat fog fizettetni jövőre azokkal is, akik bérbe adják az autójukat. Drágább kgfb-re számíthatnak azonban azok is, akiknek a járművét többen is használják, például a családban. A „büntetés” súlyossága attól függ, hogy hány személy vezeti rendszeresen a járművet – sorolja az újdonságokat és a buktatókat Németh. Érdemes résen lenniük a taxisoknak is, főként azoknak, akiknek a saját használatú autójukra személyszállítási engedély is van – figyelmeztet a CLB szakértője.

Németh Péter szerint az idei kampány lényegesen csendesebb a szokásosnál, hiszen évről, évre csökken - jelenleg nagyjából 1 millió - azoknak a járműveknek a száma, amelyeknek év végén van a fordulója.

CLB TIPP: Összehasonlítjuk az elérhető biztosítók ajánlatait, hogy Ön az igényeinek megfelelőt választhassa ki és köthesse meg online, egyszerűen, otthona kényelméből. KGFB Kalkulátor >>

Kötelező biztosítás: megjöttek az új díjak
2019 november 04.
Kategória:
Gépjármű biztosítás, Kötelező biztosítás

Kötelező biztosítás: megjöttek az új díjak

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap délelőtt.

Közölték: a becslések szerint még mindig minden ötödik autóst érint a január 1-jei évforduló. Az új díjakról november 11-ig kell tájékoztatni az ügyfeleket. A biztosítót váltóknak legkésőbb december 1-jéig kell felmondaniuk szerződésüket, majd az év végéig kell megkötniük az újat.

Mint elhangzott, az átlagosnál több baleset és a munkaerőhiány (autószerelőből és karosszériásból) miatt átlagosan mintegy 15 százalékkal emelkednek a díjak.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője az M1-nek azt mondta: a magyarországi kgfb-díjak európai összehasonlításban még mindig a legolcsóbbak közé tartoznak. Az itthoninál csak Romániában és Litvániában alacsonyabbak a kgfb-díjak - közölte.

Egy korábbi MABISZ-közlemény szerint a mostani kampány az 5 313 207 közúti gépjármű-állományból még mindig több mint 1 216 013 gépjárművet, köztük több mint 726 143 személygépkocsit érint.

forrás: portfolio.hu

CLB TIPP: Oldalunkon pár perc alatt kiszámolhatja, milyen kötelező díjakat kínálnak a különböző biztosítók gépjárművére: Kötelező biztosítás kalkulátor >>

Kgfb: plusz 10-15 százalék?
2019 október 31.
Kategória:
Gépjármű biztosítás, Kötelező biztosítás

Kgfb: plusz 10-15 százalék? Kevés az autószerelő, ettől is drágulhat a biztosítás

A munkaerőhiány és az alkatrészek drágulása is emelheti, átlagosan 10-15 százalékkal is a gépjárművek jövő évi kötelező felelősségbiztosítási díját (kgfb) – véli a CLB biztosítási alkusz cég. A drágulás most azokat is érzékenyen érintheti, akiket öreg járműveik és a legkedvezőbb B10-es bónuszfokozatuk miatt eddig megkíméltek – vagy legalábbis nem büntettek magasabb díjjal – a biztosítók. Év végi fordulója még mintegy 1 millió autósnak van. Az új tarifát november 2-án hirdetik ki a biztosítók.

Általános szakmai vélemény szerint is átlagosan 10-15 százalékkal drágulhatnak a jövő évi kgfb-díjak, amelyeket a legtöbb biztosító az átlagosnál több idei balesettel indokol. Ez vélhetően jelentősen befolyásolja a jövő évi tarifát, ám a CLB független biztosítási alkusz szakértője szerint nem szabad megfeledkezni a munkaerőhiány árdrágító hatásáról sem. Márpedig autószerelőből és karosszériásból legalább akkora hiány van, mint a munkaerőpiac többi területén, így egyre jobban meg kell becsülni – értsd: meg kell fizetni – azokat, akik még megmaradtak ebben a szakmában. Az ő jelentősen megemelt bérüket elsősorban a vállalási díjból pótolják az autószerelő cégek, vagyis: drágul a javítás,miközben az alkatrészárak is nőttek, s ez kihat a biztosítási díjra is. Méghozzá jelentősen – magyarázza Németh Péter. A CLB online értékesítési és kommunikációs igazgatója szerint azonban ennek ellenére sem fog az egekbe szállni az éves átlagtarifa, az alkuszcégnél úgy kalkulálnak, hogy legfeljebb 10-15 százalékos lesz az emelés. A cég szakértői szerint a biztosítók egyenként arra is figyelnek, hogy lehetőleg ne kalkuláljanak kiugróan magas díjat, mert azzal ügyfeleik tömegeit veszíthetik el.

A CLB már azt is évek óta jelzi, hogy a novemberi kampány egyre kevesebbeket érint, hiszen év végén már csak a 2010 előtt vásárolt járműveknek van kgfb fordulója. Igaz, ezekből a viszonylag idős járművekből is még egymilliónál több fut az országban, így ennyi jármű tulajdonosának még mindig hozhat izgalmakat és meglepetéseket is a november – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Fontos időpontok

Németh felhívja a figyelmet: az új tarifát november 2-án ismertetik a biztosítók, s meglévő ügyfeleiknek legkésőbb november 11-éig küldik ki azt a levelet – postán vagy emailben –, amelyben közlik a jövő évre megajánlott díjat. A jelenlegi szerződés felmondására legkésőbb december elseje éjfélig van lehetőség, az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31.

Nem kell kapkodni

A CLB szakértője szerint idén sem kell elhamarkodottan az első napokban váltani, mindenkinek érdemes megvárnia, hogy a saját biztosítója milyen tarifaajánlatot küld. Ezt egyébként az alkusz ügyfelei a cég honlapján a novemberi kampány idején maguk is megnézhetik majd. Németh leszögezi: semmit nem kell tenniük azoknak, akik maradnak régi biztosítójuknál, a válasz nélkül hagyott értesítést a cég érvényesnek tekinti, s a megajánlott tarifát fogja érvényesíteni.

CLB TIPP: Nálunk hamarosan összehasonlíthatja a biztosítók 2020-as kötelező biztosítási díjait! Mindenképpen tanácsoljuk, hogy nézze meg, melyik biztosító, milyen díjjal kínál Önnek szerződést. Amennyiben a váltás mellett dönt, akkor a biztosítási szerződést évfordulóra - az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal - írásban kell felmondani.

Rossz és egyben jó hír egymillió autósnak
2019 október 29.
Kategória:
Gépjármű biztosítás, Kötelező biztosítás

Rossz és egyben jó hír egymillió autósnak

November elején indul a jelenlegi személyautó-állomány ötödét érintő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási évfordulós kampány. Átlagosan 15 százalékos díjemelésre számíthatnak az autósok az előzetes becslések alapján.

Az idei kampányban összességében mintegy 1,1 millió gépjármű szerepel, mindebből 700 ezerre tehető a személygépkocsik száma – ismertette az InfoRádióban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) gépjármű szekciójának elnöke, hozzátéve: 1-jei évfordulós kampány már csak a 2010. január 1-je előtt vásárolt gépjárműveket érinti.

A FBAMSZ-nál úgy vélik, hasonlóan az előző évekhez, az érintettek 10 százaléka él majd a váltással, ezért 100 ezer körülire teszik az ő számukat. Papp Lajos meglátása szerint van az érdemi verseny a biztosítók között, és nemcsak a kötelező, hanem a casco piacán is.

Az új autók piacának fellendülésével a casco-piacon is javult némiképp a helyzet – folytatta a szakember –, azonban még mindig 20 százalék alatt van a gépjárműparkhoz képest a casco-biztosítások száma, aminek inkább 40 százalék körül kellene lennie. Az új autók esetében 80 százalék körüli, vagy efölötti a biztosítási arány, a régebbi, használt autóknál maradozik el a casco megkötése, illetve ezek esetében figyelhető meg, hogy a tulajdonosok lemondják a cascót. A szakember rendkívül erősnek látja a biztosítói versenyt, elsősorban ár tekintetében, de természetesen létezik minőségbeli verseny is. A szövetség becslése szerint 33-34 ezer forint körül lehet majd az az átlagos díj, amely már a biztosítási adót is magában foglalja – ez a tavalyi árakhoz képest 15 százalékos emelésnek számít.

Ugyanakkor az teljesen egyértelmű, hogy ezek az átlagdíjak – még az emelkedés ellenére is – jóval alacsonyabbak, mint az évközi átlag díjak, amik inkább 50 ezer forint körül alakulnak – jegyezte meg.

A 15 százalakos díjnövekedés mögött elsősorban a káralakulás állhat, illetve, hogy a karambolos javítások mellett, amik jelentősen megdrágultak, megemelkedtek a személyi sérülések során kifizetett kárösszegek is – vélekedett az InfoRádiónak Papp Lajos.

Az első határidő november 2-a, amikor is majd elkezdenek megjelenni a biztosítói díjak – hívta föl a figyelmet a FBAMSZ munkatársa, aki szerint mindenképp érdemes megvárni a jelenlegi biztosítás díjának alakulását, ami legkésőbb november 11-ig meg fog jelenni. A következő fontos dátum december 1-je éjfél, a szerződések felmondásának határideje, végül december 31-e, ameddig meg kell kötni legkésőbb a következő évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást – ismertette.

forrás: infostart.hu

CLB TIPP: Vesse össze egy oldalon különböző biztosítók kgfb díjait, hogy okosan köthessen biztosítást! Kötelező biztosítás kalkulátor >>

Tizenöt százalékkal lehet drágább a kötelező gépjármű-biztosítás
2019 október 29.
Kategória:
Gépjármű biztosítás, Kötelező biztosítás

Tizenöt százalékkal lehet drágább a kötelező gépjármű-biztosítás

Átlagosan 15 százalék körüli emelkedés várható a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) díjainál az év végén váltók esetében - közölte Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének képviselője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Papp Lajos elmondta, a 2010. január elseje előtt vásárolt autóknál egységesen január elseje a biztosítási évforduló, és ezeknél november 2-án hirdetik majd meg az új díjakat. Az erről szóló értesítést - postai úton vagy e-mailben - november 11-ig kell megkapniuk az érintetteknek.

Aki biztosítót akar váltani, az december elsején éjfélig mondhatja fel a biztosítását, az újat pedig december 31-ig kell megkötnie.

A szakember jelezte, az év végi kampány az autósok 20 százalékát, nagyjából 1,1 millió autót érint. A biztosítót váltók aránya általában nagyjából tíz százalék - tette hozzá.

Papp Lajos beszélt arról is, hogy a CASCO-biztosítottsági arány Magyarországon 20 százalék alatt van, ami nemzetközi összehasonlításban alacsonynak számít.

forrás: origo.hu

CLB TIPP: A CLB kalkulátorában könnyedén összehasonlíthatja különböző biztosítók díjait és feltételeit, majd ugyanilyen kényelmesen és gyorsan meg is kötheti biztosítását: Kötelező biztosítás kalkulátor >>

Egyre tudatosabbak a magyar utazók
2019 október 08.
Kategória:
Utasbiztosítás

Egyre tudatosabbak a magyar utazók

Az utasbiztosítás kötése a nyaralás előtt kezd egyre elterjedtebb lenni a köztudatban. Volt is rá szükség medúzacsípés, tengeri sünbe lépés, és volt, akit emiatt torpedónaszáddal mentettek ki.

Kalmár László, a Europ Assistance Magyarország kft. ügyvezető igazgatója elmondása szerint idén nyáron 78 ezer esetben segítettek a rászorulóknak. Ez az éves segítségadások számának több mint egyharmadát jelenti.

A legtöbb hívást az utazáshoz kapcsolódó segítségnyújtások területén fogadták: a betelefonálók külföldről jelentkeztek valamilyen egészségügyi problémával.

A leggyakoribb a medúzacsípés, a tengerisünbe lépés és a fülgyulladás volt, az esetek 10 százalékában azonban súlyosabb esetek történtek. Ilyen volt a thaiföldi lány esete, akit mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, vagy az a sebesült, akit torpedónaszáddal hozott a partra a hadsereg Egyiptomban.

Arra a kérdésre, hogy arányaikban mennyire nőttek meg utóbbi időben a nyári időszakban kötött biztosítások, Kalmár László azt válaszolta: észrevehető a növekedés, ami egy jó dolog, mivel azt jelenti, hogy az emberek egyre odafigyelőbbek és a biztosítás kötése egy külföldi utazás előtt egyre jobban kezd beépülni a köztudatba.

forrás: infostart.hu

CLB TIPP: Oldalunkon pár perc alatt számolhatja ki és hasonlíthatja össze a különböző biztosítók utasbiztosítás ajánlatait, hogy azt köthesse meg, amelyik igazán megfelel az igényeinek. Utasbiztosítás kalkulátor >>

Érdemes minél fiatalabb korban megkötni az életbiztosítást
2019 szeptember 30.
Kategória:
Életbiztosítás

Érdemes minél fiatalabb korban megkötni az életbiztosítást

A fiatalabb korban megkötött kockázati életbiztosítás díja jellemzően alacsonyabb, ezért kifejezetten érdemes fiatalon biztosítást kötni. 20-as, 30-as éveinkben általában jobb az egészségi állapotunk, mint 40 vagy 50 évesen, így várhatóan kedvezőbb lesz a biztosítási díjunk, ami akár hosszú éveken át ilyen kedvező is maradhat.

Az életbiztosítások igény szerint, személyre szabhatóan nyújtanak lehetőséget arra, hogy váratlan tragédia esetén gondoskodjunk a családunkról, vagy előre tervezett módon gyűjtsünk pénzt céljainkra. A kiegészítőként vásárolható baleset- és egészségbiztosításokkal együtt a biztosítás széles körű fedezetet nyújt az egyén és a család számára – derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) tájékoztatásából.

Nincs olyan élethelyzet, amikor ne érné meg

Életbiztosítást mindenkinek érdemes kötnie, hiszen váratlan esemény bárkivel, bármikor történhet. Családosok esetében a fő kereső halála a család anyagi helyzetét alapjaiban változtathatja meg, drámaian csökkenhet az életszínvonal, az anyagi lehetőségek – tájékoztatta a Portfolio-t az Aegon Biztosító. Kockázati életbiztosítással a család jövőjét biztosítjuk, így gondoskodhatunk a gyermekek, illetve a hátrahagyottak anyagi biztonságának fenntartásáról. A hitellel rendelkezőknek is kézenfekvő megoldás lehet, hiszen a hitelt felvevő biztosított halála esetén kiváltható a hitel, vagy nagymértékben könnyíthetők a hitel öröklésével együtt járó terhek.

2018-ban 45,3 milliárd forint volt az életbiztosítások új szerzésének értéke. Átalakult az eladott életbiztosítások struktúrája: nőtt a nyugdíjbiztosítások és a nem megtakarítási célú biztosítások aránya (ma nagyjából 1/3 nyugdíj, 1/3 kockázati, 1/3 unit-linked megtakarítási az arány), valamint nőttek a közvetítők egy főre eső jutalékbevételei – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

Az egyedülállók számára azért jelent biztonságot, mert a szerződéshez választható kiegészítő biztosításokkal teljes körű védelmet vásárolhatnak maguknak egy váratlan betegség vagy egészségi állapot változás esetére. Továbbra is vannak olyan munkáltatók, akik kockázati életbiztosítással gondoskodnak kulcsembereik védelméről.

FONTOS TUDNI, HOGY A FIATALABB KORBAN MEGKÖTÖTT KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS DÍJA JELLEMZŐEN ALACSONYABB, EZÉRT KIFEJEZETTEN ÉRDEMES AKÁR MÁR A 20-AS ÉVEINKBEN KÖTNI – TANÁCSOLJÁK A BIZTOSÍTÓ SZAKÉRTŐI. EZ ABBÓL ADÓDIK, HOGY FIATALON ÁLTALÁBAN JOBB AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTUNK, MINT 40 VAGY 50 ÉVESEN, ÍGY VÁRHATÓAN KEDVEZŐBB LESZ A BIZTOSÍTÁSI DÍJUNK, AMI AKÁR HOSSZÚ ÉVEKEN ÁT IS ILYEN KEDVEZŐ MARADHAT.

Mit vizsgál a biztosító?

Sokan nem tudják, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a kockázati életbiztosítás díját befolyásolják. Az Aegon tájékoztatása szerint a legfontosabb tényezők a biztosított életkora és az egészségi állapota, de a választott tartam és a foglalkozás is fontos szempont a biztosító számára. Ezen felül az is befolyásolja az életbiztosítás díját, hogy a szerződésbe bevonunk-e társbiztosítottat, illetve kötünk-e a még teljesebb védelemért kiegészítő biztosításokat.

Az életbiztosítás is változik

Az évek múlásával természetes dolog, hogy igényeink, elvárásaink változnak: az autónkat újabbra, korszerűbbre cseréljük, a háztartásunkat modernebb eszközökkel szereljük fel, újabb szolgáltatásokat veszünk igénybe, és az is természetes, hogy a biztosítók palettáján az életbiztosítások kínálata, szolgáltatásai is folyamatosan bővülnek és megújulnak ennek megfelelően.

Egy kockázati életbiztosításnak hosszú éveken át kell beteljesítenie a feladatát, azaz teljes körű védelmet kell nyújtania az ügyfélnek, ezért az új, korszerűbb szolgáltatások megjelenésével a tanácsadók általában felkeresik régi ügyfeleiket is, akik mérlegelik, hogy élethelyzetüknek megfelelően mire van igényük.

Mire érdemes figyelni, amikor életbiztosítást kötünk?

 • Ha biztosítási szerződést kötünk, ne döntsünk azonnal, szerződéskötés előtt alaposan tájékozódjunk;
 • A biztosítási ajánlat megtétele előtt mindig tanulmányozzuk át a szerződési feltételeket, szabályzatot;
 • Ha valamit nem értünk, kérjük szakember segítségét, magyaráztassuk el a számunkra nem egyértelmű fogalmakat;
 • A felmerülő kérdéseket ajánlott írásban feltenni, és a választ is ilyen módon kérni.Fontos tudni, hogy a biztosító köteles a szerződéskötést megelőzően kellő időben, bizonyítható és azonosítható módon, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes és díjmentes írásbeli tájékoztatást adni többek között a biztosítási szerződés jellemzőiről. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a biztosító mentesülésének a szabályait, a biztosító által nyújtott szolgáltatás korlátozásának a feltételeit, a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat, valamint minden, a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő feltételt is.

forrás: portfolio.hu

CLB TIPP: Hasonlítsa össze oldalunkon a biztosítók életbiztosítás ajánlatait, és kösse meg akár azonnal, online: Életbiztosítás kalkulátor >>

Ha bajba kerülnek a gyerekek: kevesebből is megúszható
2019 szeptember 30.
Kategória:
Lakásbiztosítás

Ha bajba kerülnek a gyerekek: kevesebből is megúszható

A gyerekbalaeseteket nyilván nem teszik megtörténtté, de az azokhoz kötődő kiadásokat csökkenthetik a biztosítások. Alapesetben is jár, de érdemes a lakásbiztosításokat is átnézni.

Mint annyi mindenben a biztosítási ügyekben is fontos a tudatosság. Bár a mindennapokban igyekszik mindenki előrelátóan cselekedni és tudatosan irányítani az életünket mégis könnyű a sok információ áramában figyelmen kívül hagyni egyet-egyet.

Ilyenek lehetne például a biztosítások is. Bár a többség tudatosan választ biztosítást az autójához, ingatlanához és az ezekkel kapcsolatos káreseteket viszonylag rutinosan is kezeli, a balesetek esetében ez nem mindig igaz.

A gyermekeket ért kisebb, nagyobb balesetek esetében természetesen az első reakció az aggodalom, ijedtség, aztán igyekszik mindenki biztosítani, hogy a gyermek a megfelelő ellátást megkapja. Majd jön a családi élet esetleges átszervezése az új helyzetben. Gyakran elmarad az utolsó lépés, hogy a biztosítónak is szólni kell.

Talán nem mindenki tudja

Magyarországon minden állandó lakhellyel rendelkező, 3-18 év közötti gyermeknek alapesetben jár az állami baleset-biztosítás. Ez többek között csonttörés vagy maradandó egészségkárosodás esetére nyújt kártérítést.

Bármilyen baleset - akár egy játszóterezés, akár egy új emeletes ágy kipróbálása - , vagy gyerekcsíny következtében bármelyik szülő kerülhet abba a helyzetbe, hogy gyermeke ellátásra szorul. A fájdalmon és a szülői aggódáson túl különböző kiadások merülhetnek fel ilyen esetekben, például egy könnyített gipsz ára, kezelések járulékos költségei vagy a szülő táppénz miatti jövedelem kiesése.

Az állami baleset-biztosítás esetében az ügyintézést 30 napon belül kell megkezdeni az előírt dokumentumok benyújtásával, akár a biztosító (jelenleg Generali) honlapján keresztül. A szolgáltatási összeget jogszabály határozza meg. Ez baleseti halál esetén 200 ezer forint, maradandó egészségkárosodás esetén 3-300 ezer forintig terjedhet. Csonttörés esetén például a biztosító 3 ezer forintot fizet az alapbiztosítás esetén, amiből épp kijöhet egy könnyített gipsz ára.

Átnézni a meglévőket

Itt érdemes végiggondolni, hogy milyen biztosítások vannak a családban. Gyakori eset, hogy eleve van a családra kötött baleset-biztosítás, amit sokan elfelejtenek. Ha nincs kimondottan balesetbiztosítás, akkor is érdemes egyéb biztosításainkat is sorra venni, ugyanis bizonyos lakásbiztosítások illetve bankkártyához tartozó biztosítások szintén tartalmazhatnak gyermekekkel - és akár a házi kedvencekkel - történt balesetekre szóló biztosítási védelmet is.

Bár a biztosító által fizetett összeg a balesetet nem fogja meg nem történtté tenni, mégis talán könnyebbséget jelenthet, ha a bajhoz kötődő kiadások így mérsékelhetőek.

forrás: napi.hu

CLB TIPP: Lakásbiztosításához is számos biztosítónál igényelheti a balesetbiztosítást kiegészítő elemként, de önálló biztosításként is megkötheti. Kalkuláljon és hasonlítsa össze az ajánlatokat! Balesetbiztosítás kalkulátor >> Lakásbiztosítás kalkulátor >>

Nagyszabású programok indultak a magyar lakosság pénzügyi oktatására
2019 szeptember 24.
Kategória:
Gépjármű biztosítás, Általános

Nagyszabású programok indultak a magyar lakosság pénzügyi oktatására

Egyre több pénzt tesznek félre a magyar emberek és egyre több biztosítást kötnek. Főleg a nyugdíjbiztosítások és az egészségbiztosítások pörögnek, valamint a kgfb-termékek díjbevétele is robusztusan növekszik – hangzott el mindez a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) mai konferenciáján. Mind e szervezet, mind a MABISZ, mind pedig az MNB stratégiai prioritásnak tartja a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését, ezt a célkitűzéseket most már tankönyvek és tájékoztató füzetek is segítik, de hamarosan az alaptanterv része is lehet a pénzügyi oktatás.

Sebestyén László, az FBAMSZ elnöke a következő fontosabb gondolatokat osztotta meg a konferencián:

 • Minél nagyobb a pénzügyi tudatosság, annál nagyobb szeletet szakít ki a biztosítás a nemzeti össztermékből. Magyarországon a Casco-penetráció 20% körül mozog, ez 30 év alatt szinte semmit nem változott. Annak érdekében, hogy a penetráció növekedjen, az oktatásra rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni.
 • A biztosítási alkuszok és többes ügynökök az új szerzések darabszámának 45%-át adják már az MNB adatai szerint. Csak tavaly 2,15 millió biztosítási szerződést adtak el. Az FBAMSZ-tagok az összes biztosítási szerződés 21%-át kezelik Magyarországon.
 • Az FBAMSZ alapszabályába is bekerült 2016-ban az, hogy a nyilvánosság edukációja és tájékoztatása is a szervezet célja. Az MNB támogatásával több mint 30 animatic készült, melynek célja az oktatás, valamint külön microsite-ot és „kabalát” is létrehoztak Füge néven.
 • Az edukáció egyébként összefügg a kormány abbéli statégiájával, hogy 2023-ig elmélyítsék a lakosság pénzügyi ismereteit.

Hergár Eszter, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója az MNB pénzügyi edukációs programjáról beszélt:

 • 2014-ben hirdette meg az MNB a társadalmi felelősségvállalási programját, melynek kiemelt célja volt a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése. Létrehoztak egy pénzügyi navigátor tájékoztatófüzet-sorozatot, ezek többek közt a bankoknál is elérhetők, de készítettek tankönyveket is.
 • Új mobilalkalmazásokat is fejlesztettek: ilyen például a családi költségvetési kalkulátor, a számlaválasztó program, a betétválasztó és a hitelkalkulátor, a betétkalkulátor, hitel- és lízingválasztó, vagy az országos ATM-kereső.
 • Országos pénzügyi tanácsadó hálózatot hoztak létre. Itt minden tanácsadás ingyenes és elfogulatlan, nem értékesítenek semmit. Tavaly több mint 21 ezer ügyfélmegkereséssel számolhatott a tanácsadórendszer.
 • Hátrányos helyzetű fogyasztóknak a kormányhivatallal együttműködve előre meghatározott falvakba kimennek buszokkal és ingyenes pénzügyi tanácsadást végeznek. Eddig ez Borsod megyében működik, kísérleti jelleggel. A legtöbb probléma egyébként a tájékoztatások értelmezésével van, az MNB arra buzdít minden szolgáltatót, hogy fogalmazzon érthetően.
 • Az MNB reméli, hogy az új nemzeti alaptanterv kiemelten kezeli majd a pénzügyi és gazdasági alapismereteket. Az MNB tankönyvei körülbelül 400 ezer diákhoz érnek el. Tavaly ez a szám még csak 210 ezer volt.

Almássy Gabriella, az Union Biztosító igazgatósági tagja a MABISZ statisztikáiról és terveiről beszélt:

 • A háztartások pénzügyi vagyona növekszik, 5%-kal nőtt az idei év első negyedévében. A legnagyobb növekedést az állampapírok produkálták, de enyhén nőttek a nyugdíjpénztári és életbiztosítási díjtartalékok is. A kötvénypiac robusztus növekedését elsősorban a MÁP+-nak lehet köszönni. 1400 milliárd forintnyi MÁP+-t jegyzett eddig a magyar lakosság.
 • A biztosítási piac díjbevétele 12,3%-ot növekedett, 592 milliárd forinttal 2019 Q2-ben, a növekedés oroszlánrészét a nem-életbiztosítások adták.
 • A növekedési potenciál jelenleg az edukációban, a nyugdíjbiztosításban és az olyan újfajta biztosításokban, mint a cyberbiztosítás van.
 • 20% fölötti növekedést tudott produkálni az utóbbi egy évben a nyugdíjbiztosítás díjbevételi szempontból mind a befektetési egységekhez kötött (UL), mind pedig a vegyes termékek esetén.
 • A nyugdíjbiztosítások szerződésszáma 19,7%-ot nőtt 2019 Q2-ben, míg az önkéntes nyugdíjpénztáraknál 1,5% taglétszám-csökkenés volt megfigyelhető. A befizetések a nyugdíjbiztosításnál 21,6%-ot növekedtek, míg a nyugdíjpénztárnál 7,5% csökkenés volt tapasztalható.
 • Nem-életbiztosítási termékeknél a kgfb-nél volt a legnagyobb növekedés, 31,7%, ez részben az adózási változásoknak köszönhető. Egyébként minden nem-élet termékkategória 10% fölötti növekedést produkált.
 • A MABISZ stratégiai priorításai jelenleg az EU-s szabályozásokra való felkészülés, a nyugdíjbiztosítások jelentőségének növelése, az egészségbiztosítás, a pénzügyi tudatosság növelése és a digitalizációs felkészülés.

Sz. Pap Judit MNB tanácsadó egy 2018-as felmérés fontosabb eredményeit ismertette:

 • 29 országból 22. lett Magyarország a pénzügyi tudatosságról készült nemzetközi felmérésen, de egyes alkategóriákon belül (pl. családi költségvetést készítők aránya és a rendszeres megtakarítás) Magyarország az utolsó lett.
 • A magyar jövedelembővülés sokkal inkább a fogyasztás növelésére ment el, ezért szinte semmivel nem kevésbé sérülékenyek a magyar háztartások, mint 2010-ben.

forrás: portfolio.hu

Országos programsorozattal jön a Biztonság Hete
2019 szeptember 23.
Kategória:
Általános

Országos programsorozattal jön a Biztonság Hete

A jövő héten immár harmadik alkalommal rendezik meg a MABISZ kezdeményezésére elindult tematikus programhetet.

Az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) és a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által megrendezett Biztonság Hete szeptember 23-28. között lesz. Az országos programsorozat megnyitóját szeptember 23-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezik meg. Míg első évben több, mint 5 ezer, 2018-ban már több, mint 15 ezer diákot sikerült bevonni a programba, 2019-ben pedig már a 25-30 ezer főt is elérheti a programokra ellátogatók száma.

A Biztonság Hete célja a mindennapok biztonságának erősítése, amit nemcsak a közlekedési balesetek és egyéb sérülések megelőzése révén szolgál, hanem a biztonságot igen tágan értelmezve, más területeken is értéket teremt. A héten szó lesz közlekedésbiztonságról, a kerékpárok valamint az új közlekedési eszközök biztonságos használatáról, passzív biztonsági eszközökről és azok alkalmazásáról, a katasztrófavédelem és a kutyás mentőszolgálatok révén mentési feladatokról, és tűzmegelőzésről, társterületként a foglalkoztatásban igen kiemelt szerepet kapó munkavédelemről is. Hangsúlyt helyezünk a mindenkit érintő élelmiszerbiztonságra, a biztonságos ivóvíz fontosságára, és ha már a vízről van szó, az árvízvédelemre is. A biztosítások mindezek kapcsán szóba kerülnek a vagyonbiztonsági kérdéseknél, vagy akár a háztartási- és sportbalesetek megelőzésekor, kezelésekor. Mindemellett a hulladékbiztonság, a biztonságos mobilhasználat, vagy az erdőtüzek megelőzése is napirenden lesz. Vezető szimulátortól balesethelyszínelő versenyen át rengeteg interaktív és játékos módszerrel várják a résztvevőket.

A hét folyamán a MABISZ oktatási szakértői a különböző helyszíneken egységes tematika alapján, játékos formában szeretnék közelebb hozni az iskolás korosztályokhoz a biztonság témáját. Idén kibővült a paletta vagyonvédelmi edukációval, jó gyakorlatok és játékok bemutatásával. Ezt a célt szolgálják a MABISZ honlapján elérhető képregények is, amelyek a 9-14 éves korosztálynak magyaráznak el biztosítási alapfogalmakat. A középiskolások számára interaktív, gyakorlatias oktatási segédanyag készült, amely önállóan, személyes szakértői jelenlét nélkül is feldolgozható minden osztályban és csoportban. Szintén a Biztonság Hetén kerül sor a májusban meghirdetett Tanári óravázlat verseny pályamunkáinak díjazására is, melynek célja olyan közkinccsé tehető órai anyagok elkészítése, amelyeket országosan használhatnak tanárok és diákok a gyakorlatias közlekedési és a baleset-megelőzésről szóló ismeretek átadására, elsajátítására. A kezdeményezők vállalt célja és törekvése az is, hogy a mindennapok biztonságának a kérdésköre egyre jobban beépüljön a közoktatás rendjébe is.

forrás: privatbankar.hu

CLB TIPP: Vegyen részt családjával együtt a Biztonság Hete keretében rendezett programokon, hogy gyermekei is megismerkedjenek a biztonságos mindennapok alapjaival!

Oldalak