2022 szeptember 22.

Kategória: 

  • Gépjármű biztosítás

Kérdés: 

Tisztelt Címzett!

Kárt okoztam, elismertem a felelősségem, a károsult anyagi követeléssel zaklat, mert nem ismeri el az avulást a gépjárműnél és nem elégedett a biztosító ajánlatával. Milyen lépéseket tehetek az ügyben hogy végre békén hagyjon?
Tisztelettel: Anna

Válasz: 

Tisztelt Kérdező!

A károsult az okozó biztosítója felé élhet kifogással, mindennemű kárigényt a KGFB törvény alapján az okozó biztosítójának kell rendeznie. Ha a károsult még nem fogadta el az ajánlatot, fellebbezést lehet benyújtani a biztosító felé, melynek során újra megvizsgálják az esetet.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

A biztosítási szakértő válaszol

Tegye fel biztosítással kapcsolatos kérdését! Amennyiben kérdésére nem találta meg oldalunkon a megfelelő választ, esetleg olyan speciális biztosítási esettel találkozik, amellyel nem tudja, kihez forduljon, keresse biztosítási szakértőnket online. Kérdését rövid időn belül megválaszoljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a beküldött kérdések nyilvánosan jelennek meg oldalunkon, így javasoljuk, hogy ne adjon meg bizalmas adatokat a kérdés feltevése során.

Konkrét szerződéssel kapcsolatos kérdésben kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a weboldalunkon található chat felületen vagy a kapcsolat/üzenjen nekünk menüponton keresztül.

Kérdezze biztosítás szakértőnket itt >>

mutatva 101 - 120 / 2436
Lakóautó casco
2024 április 13.
Kategória:
Casco biztosítás
Kérdés:
Lakóautó casco ajánlatot szeretnék kérni de a jármű típusa nem szerepel a listában.
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Biztosításkötéshez keresse bizalommal munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken keresztül >> online, telefonon vagy személyesen.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

baleseti bejelentő
2024 április 12.
Kategória:
Gépjármű biztosítás
Kérdés:
Tisztelt Cím! Melyik hatályos jogszabály rendelkezik ( paragrafus szám,bekezdés) a balaseti bejelentő kötelező meglétéről személyi sérüléssel járó baleset esetén? A rendőrségi határozatot megkaptam de a biztosító a kifizetés feltételeként jelőli a kék sárga baleseti bejelntő benyújtását. Várom szíves tájékoztatásukat! Üdvözlettel: M. Gábor
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A GFB törvény (a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény) rendelkezik a kárbejelentésről.

A vonatkozó paragrafusok az alábbiak:

29. § (1) A biztosítási esemény bekövetkeztekor a baleset részesei a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személy, a gépjármű és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges – a 46. § (2) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban meghatározott – adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat. Az így átadott adatok az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából kizárólag a biztosítóhoz, a Nemzeti Irodához, a Kártalanítási Számla kezelőjéhez, a Kártalanítási Szervezethez, a MABISZ mint az e-kárbejelentő működtetője részére, a levelezőhöz, a kárrendezési megbízotthoz, a kárképviselőhöz, az egészségbiztosítási szervhez, a nyugdíjbiztosítási szervhez továbbíthatók és a Bit. biztosítási titokra vonatkozó szabályai szerint kezelendők.
(2) A károsult a káreseményt – annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A határidő elmulasztása esetén – kivéve, ha a károsult bizonyítja, hogy az önhibáján kívül történt – a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a káresemény bekövetkezése és a káresemény bejelentése közötti időszakra a biztosítóval, a kárrendezési megbízottal, a levelezővel, a Kártalanítási Számla kezelőjével, a kárképviselővel és a Nemzeti Irodával szemben nem alkalmazhatók.

e-kárbejelentő: a MABISZ által üzemeltetett, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási káresemények bejelentésére szolgáló online formában működtetett informatikai megoldás;

46. § (2) bekezdése
a) az üzembentartó vagy ideiglenes rendszámtábla jogosultjának nevét (jogi személy vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég nevét, továbbá cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát), születési helyét, születési idejét, anyja nevét és lakcímét (székhelyét, telephelyét);
b) a gépjármű rendszámát és alvázszámát, egy adott gépjárműhöz nem köthető ideiglenes rendszámra kötött biztosítási szerződés esetén a rendszámot, valamint az ideiglenes rendszám kiadásának évét;
d) a biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát;

Fentiek alapján sehol nincs arra vonatkozóan rendelkezés, hogy csak a kék-sárga baleseti bejelentőn lehetne a káresemény bejelenteni.
A kárüggyel kapcsolatban a jogalapot, a felelősséget kell igazolni, erre pedig a rendőrségi igazolás vagy rendőrségi határozat alkalmas.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Túlfizetés
2024 április 12.
Kategória:
Gépjármű biztosítás
Kérdés:
Az lenne a kérdésem, hogy lemondas után véletlenül befizettem a biztosítási díjat. Hogy kapható vissza?
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A biztosítás megszűnésével az azt követő időszakra előre befizetett díjat a biztosító visszafizeti Önnek.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Casco váltás lízingelt járműnél
2024 április 11.
Kategória:
Casco biztosítás
Kérdés:
Tisztelt Címzett! A lízingelt autóra kötött casco biztosítást a lízing alatt lehet e másik cascora váltani? Köszönettel!
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Igen, lehet biztosítót váltani évfordulóval, az évforduló dátumát megelőző 60 és 30 nap között. Fontos, hogy meg legyen jelölve a lízingcég, mint társbiztosított.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Casco
2024 április 11.
Kategória:
Casco biztosítás
Kérdés:
Szeretnék tanácsot kérni ! Tulajdonosa vagyok egy Abart autónak , viszont a párom az üzembetartó. Casco biztosítást szeretne kötni , de a biztosító csak a tulajdonossal tenné ezt. A régebbi , más autotipusnál nem volt gond, simán az üzembentartó ( párom ) néven volt a casco biztosítás is.Ő használta és a jelen autót is ! Akkor is a Groupama volt a biztosító , most is . Tehát létezik , hogy más által használt , hivatalos üzembentartó igazolással ,cascot csak a tulajdonos köthet ? Köszönöm válaszát !
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ahogyan kötelező biztosítást, úgy cascót is köthet a gépjárműre a tulajdonos és az üzembentartó is. Ha a biztosítójuk nem ad Önöknek díjat a gépjárműre, javasoljuk, nézzék meg casco biztosítás kalkulátorunkban >> a többi biztosító ajánlatát. Kalkulátorunkban egyszerűen össze tudják hasonlítani a díjakat, és meg is tudják kötni a kiválasztott biztosítást.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Értékcsökkenési kártérítés
2024 április 11.
Kategória:
Gépjármű biztosítás
Kérdés:
Tisztelt Cím Volt egy káresetem az autómmal elsö tulaja vagyok, 2021es 10.000km, amiben a károsult voltam. Mind én mind a károkozó egy biztosítónál vagyunk. (Allianz). A hátsó ajtó sérült. 15 napja hogy elküldtem emailen az igényen erre, és kértem egy részletes tájékoztatást is annak részleteiről amit majd megállapítanak. Ezidáig válasz nélkül maradtam. Autó javítása papirok rendezése már megtörtént. Mennyi ideig vagyok köteles várni, és hova fordulhatok utána? Mi a helyzet akkor nem tartom méltányosnak megállapított összeget? Van-e értelme akár bíróságig elvinni az ügyet? Ha nyerek, akkor a biztosito fizeti azt is? Köszönöm.
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A biztosító köteles a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül értesíteni a károsultat az igény elbírálásáról.
Ha nem ért egyet a biztosító által megállapított összeggel, lehetősége van megfellebbezni azt. Amennyiben így sem rendeződik a probléma, panaszával fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez (e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu - honlap: www.mnb.hu/bekeltetes).

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Csén
2024 április 11.
Kategória:
Életbiztosítás
Kérdés:
A nagymamám elhugyt egy hónapja , édesanyámnak azt mondták hogy nem fizet a biztosító mivel balesetre volt kötve .De mi úgy tudjuk hogy ez egy átfogó boztosítás a nevében is bent van Csoportos Élet és Baleset Biztosítás! Akkor miért nem fizet??
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A kérdés megválaszolásához ismernünk kellene a biztosításban szereplő biztosítási fedezeteket. A csoportos élet és balesetbiztosításoknál a munkáltató/szervezet dönt arról, hogy milyen fedezeteket kíván belevenni a biztosításba, így elképzelhető, hogy csak balesetbiztosítási fedezeteket tartalmazott.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

márciusi lakáskampány
2024 április 08.
Kategória:
Lakásbiztosítás
Kérdés:
A generálinál lett felmondva a biztosítás időben a clb-n keresztül a most megküldött elszámolásuk alapján a tartamengedményi időszakra még több mint 53000 ftot követelnek.Jogos-e a követelésük hiszen március elején már beéerkezett hozzájuk a felmondás. A márciusi lakásbiztosítási kampányban felmondott szerződést érinti -e ha a tartamengedmény időszak még nem járt le. (Persze erről mi nem tudtunk,vszínű 665 oldal apró betűs rész )
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Konkrét szerződéssel kapcsolatos kérdésben kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a weboldalunkon található chat felületen vagy a kapcsolat/üzenjen nekünk menüponton keresztül, ide kattintva >>.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

A lakásbiztosításomon felül van-e még fizetési kötelezettségem károkozás esetén
2024 április 08.
Kategória:
Lakásbiztosítás
Kérdés:
2023. 04.29.-én konyhai vízmelegítőm meghibásodott, nagy mennyiségű víz folyt ki. Az alattam lakó lakás menyezete átázott. A lakásbiztosításom rendezte a kárt. 11 hónap elteltével a károsult tulajdonos arra kért, hogy a biztosító nem fedezte a kárát, ezért én fizessek neki 40000,.ft-ot, mert én okoztam a kárát. Szeretném megtudni, hogy jogos-e a követelése? Bírósági perrel fenyeget. Köszönettel várom válaszát!
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A biztosító a kárfelmérés után felajánlotta a károsult részére a helyreállításhoz szükséges összeget, melyet a károsult elfogadott, a biztosító pedig kifizette a kártérítést. Ezzel az ügy lezárult, a kár rendezésre került.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Kötelező biztosítás 18 éves kor alatt
2024 április 07.
Kategória:
Kötelező biztosítás
Kérdés:
Melyik biztosítónál tudunk a fiamnak kötelező biztosítást kötni? Autót szeretnénk neki vásárolni, és ő szeretne lenni az üzemben tartó is! Köszönöm a választ Üdv E. Teréz Eszter
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Kötelező biztosítás kalkulátorunkban >> a gépjármű és a szerződő adatait megadva kiszámolhatják, mely biztosítók nyújtanak biztosítást 18 év alatti üzembentartóra is. Azonban nem árt tudni, hogy a biztosítók jellemzően jóval magasabb díjat adnak számukra.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Bonus-malus átsorolás
2024 április 06.
Kategória:
Kötelező biztosítás
Kérdés:
Tisztelt CLB! 2023. decemberében vásároltam egy használt autót, melyre kötelező biztosítást A0 besorolással tudtam kötni, mivel egy másik autó is a nevemen volt, mellyel ekkor már B10 kategóriában voltam. Ez utóbbi autót a forgalomból most végleg kivontam, és értelemszerűen szeretném megszüntetni az azon lévő biztosítást is. Amennyiben ez megtörténik, van-e lehetőség egyrészt a 2024 hátrelévő részére már befizetett biztosítási díj visszaigénylésére, másrészt az utóbb vásárolt autó biztosításának átsorolása B10 kategóriába? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel, O. Viktor
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha a biztosítást a CLB-n keresztül kötötte, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a weboldalunkon található chat felületen vagy a kapcsolat/üzenjen nekünk menüponton keresztül, ide kattintva >>. Munkatársaink segítenek a régi szerződés felmondásában és a bonus-malus fokozat átvitelében. A forgalomból kivont autóra előre befizetett biztosítási díj természetesen időarányosan visszajár.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

casco
2024 április 04.
Kategória:
Casco biztosítás
Kérdés:
T. Szakértő! Külföldre szeretnénk utazni 2 hétre, bérelt lakóautóval. Lehet-e kötni és ha igen hol CASCO biztosítást határozott időre. Köszönöm válaszát: V. Iván
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az autókölcsönzőnél érdemes érdeklődni, valószínűleg van lehetőség náluk biztosítást kötni a bérlés idejére.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Biztosító váltás
2024 április 04.
Kategória:
Kötelező biztosítás
Kérdés:
Tisztelt Cím! Az elmúlt évben okoztam kárt autómmal, melyet a biztosítóm rendezett, következő hónapban lenne esedékes az évforduló amit már a magasabb összeggel kellene fizetni. Válthatok ugyanúgy biztosítót ilyen esetben? Rám terhelik az okozott kár kifizetését, vagy hogyan járnak el ilyen esetben? Segítséget előre is köszönöm.
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Igen, válthat biztosítót, az évfordulós váltás szabályainak megfelelően (az évforduló napját megelőző 30. napig). A biztosító emiatt nem terheli Önre a kártérítés kifizetését. Károkozói pótdíjat azonban felszámolhat mind a jelenlegi biztosítója, mind az esetleges új biztosító, ezért érdemes kötelező biztosítás kalkulátorunkban >> összehasonlítani a biztosítók díjait.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Biztosítás
2024 április 03.
Kategória:
Kötelező biztosítás
Kérdés:
Üdvözlöm. Üzembentartó lettem egy autónak, meg is kötöttem az új kötelező biztosítást. A kérdésem az lenne, hogy a korábbi biztosító felé kell - e valamit jelezni? Gondolok itt arra, hogy más személy lett az üzembentartó vagy mi fog történni a korábban befizetett kgfb díjával? Részarányosan vissza adják vagy sem? Válaszát előre is köszönöm.
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A régi kötelező biztosítást meg kell szüntetnie a korábbi üzembentartónak, jelezze a biztosítónak az üzembentartó-váltást és kérje a biztosítás megszüntetését. Az előre befizetett díj időarányosan visszajár.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Lakásbiztosítás külső terasz felfagyás
2024 április 02.
Kategória:
Lakásbiztosítás
Kérdés:
Tisztelt Szakértő! A tél folyamán a garázsom tetején lévő terasz (garázs, ház egbeépítve) burkolata a fúgák repedésein befolyó víz által felfagyott. Ennek következménye lett, hogy az alatta lévő garázs külső homlokzatán a szigetelés szétrepedt, illetve a garázs belső fala teljesen felázott (ledobta a vakolatot( A Generali biztosító szerint ez ne minősül biztosítási káreseménynek, mivel az állag megóvás az én feladatom!! Első körben felhívott a Biztosító és közölte, hogy fizetne 160 eFt-ot. Én elutasítottam és kértem a felülbírálatot. Felülbírálták és kiértesítettek, hogy 0, aza nulla Ft-ot fizetnek!! A beázott garázs és a ház falának szétrepedése ok és okozati összefüggésben van. Az, hogy nem ellenőriztem a fenti terasz burkolatán a fugák épségét ez vitatható szerintem. A károm kb. 2 MFt. Éves NIVO biztosításom éves díja 92 eFt. Tanácsot szeretnék kérni, mit tegyek! Köszönettel: T. Lajos
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha nem ért egyet a biztosító döntésével, lehetősége van megfellebbezni azt. Amennyiben így sem rendeződik a probléma, panaszával fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez (e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu - honlap: www.mnb.hu/bekeltetes).
Azonban a teraszburkolat felfagyása jellemzően nem számít biztosítási eseménynek, a biztosítás fedezete erre nem terjed ki.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Wc tartály
2024 április 02.
Kategória:
Lakásbiztosítás
Kérdés:
A folyó, beépített wc tartály cserét, kifizetik-e? Falbontásssal jár...
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A lakásbiztosítás csak a hirtelen, balesetszerűen bekövetkező károkat téríti meg, az elhasználódásból eredő károkat nem.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Rotációs kapa
2024 április 01.
Kategória:
Gépjármű biztosítás
Kérdés:
Tisztelt Ügyintéző! Egytengelyes kerti traktora kell biztosítás ?
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Amennyiben a jármű rendelkezik rendszámmal, munkagép biztosítást kell rá kötnie. Kötelező biztosítás kalkulátorunkban >> a gépjármű kategóriánál a munkagépet válassza ki.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Lakásbiztosítás kiegészítés: napelemre
2024 március 30.
Kategória:
Lakásbiztosítás
Kérdés:
2022-ben a tetőn 6 kVA teljesítményű napelemet telepítettünk, erre is szeretnék kiegészítő biztosítást kötni.
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Amennyiben meglévő lakásbiztosítását szeretné módosítani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a weboldalunkon található chat felületen vagy a kapcsolat/üzenjen nekünk menüponton keresztül, ide kattintva >>.

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Az autó mellett álló kerékpárt ráboritottam a szomszéd autójára. Kár térithető-e felelősségbiztositás alapján?
2024 március 27.
Kategória:
Lakásbiztosítás
Kérdés:
Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr! A szomszédom áthivott, hogy nézzem meg az udvarán álló vadonatúj gépkocsiját. Az autó mellett állt a kerékpárja is, ami a kocsi vizsgálata közben beleakadt a kabátomba és ráborult a gépkocsira. A bicikli kormányának a vége festékhiányt és kisebb horpadást okozott a kocsi ajtaján. Ez szombati napon történt, Én hétfőn jelentettem be az ALFA Biztositó Ügyfélszolgálatán, ahol igéretet kaptam, hogy két napon belül keresni fognak. Nem kerestek. A szomszédom időközben elvitte az autót szervizbe, ahol fényképet csináltak a káreseményről és kijavitották a hibát. A szomszédomnak az ott kapott 165.100Ft-os számláját kifizettem azon a héten. A következő hét hétfőn kerestem az ALFA Biztositót, hogy hogyan áll az ügyem. Itt tájékoztattak, hogy nyoma van a telefonomnak, de nem rögzitették a káreseményemet, Amit most megtettek. Ezután felvették velem a kapcsolatot videó hivás keretében, majd kaptam egy elutasitást, hogy nem jogos a kárigényem. Kérdezem, hogy igazuk van-e Ön szerint? Szeretném megfellebbezni a határozatukat!.Üdvözlettel: H. János
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha nem ért egyet a biztosító döntésével, lehetősége van megfellebbezni azt. Javasoljuk, hogy kérje a biztosító írásos válaszát a döntés okáról.
Amennyiben így sem rendeződik a probléma, panaszával fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez (e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu - honlap: www.mnb.hu/bekeltetes).

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Kàrrendezés
2024 március 26.
Kategória:
Lakásbiztosítás
Kérdés:
Üdvözlöm.2023.12.23-àn villanyóradobozomba kismeszakító zàrlat miatt tűz keletkezett.Teljesen kiégett,a befele menő vezetékek is.Újra kellett vezetékezni a lakàst.Megégett a homlokzati hőszigetelés,természetesen belül festeni is kell.Benyújtottam biztosítómhoz kàrigényem,megjegyzem prémium biztosítàst javasolták ez mindenre jó.Megeggyeztünk kàrszakértő úrral hogy szàmla nélkül fogjuk megcsinàltatni hogy mindenki jól jàrjon.Minden féle eggyeztetés nélkül kaptam egy utalàst ami a kàrigény nyolc szàzaléka,ami villanyóra doboz helyreàllítàsàra se elég.Érdeklődésemre elmondta kàrszakértő úr hogy elavult vezetékezést nem fizetnek.30 éves hàz.Csak amit kívül kellett javítani azt fizették ki,de a külső javítàs is ötszöröse az utalàsnak.Azóta nem veszi fel telefont és a kàrmenedzser se tud segíteni.Ilyen esetbe mit tudok tenni vagy belső javítàsok nem férnek bele egy prémium biztosítàsba?Előre is köszönöm válaszát!
Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A biztosítónál lehetősége van fellebbezni az összeget és jelezni a kárszakértő hozzáállását. Amennyiben így sem rendeződik a probléma, panaszával fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez (e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu - honlap: www.mnb.hu/bekeltetes).

Üdvözlettel a CLB.hu csapata

A CLB Kft. válaszai kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok biztosítási szaktanácsadásnak, a CLB Kft. biztosítási alkuszi állásfoglalásának nem tekinthetők!
A CLB Kft. válaszai vonatkozásában minden jogi felelősséget kizár!

Oldalak