Magunkról

A www.clb.hu e-felületet üzemeltető CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. legfontosabb adatai.

A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. legfontosabb adatai. 
 • Bejegyezve: Fővárosi Törvényszéken, mint cégbíróságon
 • Cégjegyzékszám: 01-09-262898
 • ÁFA csoportazonosító szám: 17783738-5-42
 • Adószám: 10828845-4-42
 • Számlaszám: 11991308-06190659-10000001; számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.
 • Elérhetőség: http://www.clb.hu/kapcsolat weboldal szerint
 • Tulajdonos: közhiteles cégkivonat adatai szerint, magánszemélyek
 • Nyilvántartást vezető, tevékenységet felügyelő hatóság: Magyar Nemzeti Bank (MNB), elérhetőségei: https://www.mnb.hu/a-jegybank/informaciok-a-jegybankrol/elerhetosegi-adatok
 • Tevékenységi kör: Független biztosításközvetítés. A CLB - alkuszként - a biztosítási termékek teljes palettájának közvetítésére jogosult, ezért a biztosítók termékeit általánosságban közvetítheti az Ügyfelek részére.
 • Minősített befolyás: A CLB nem rendelkezik minősített befolyással egyik biztosítóban sem. Egyik biztosító sem, illetve egyik biztosító anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással a CLB alkuszban.
 • Díjátvétel: A CLB a biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől a díjat korlátozás nélkül átveheti és a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget korlátozás nélkül átveheti.
 • MNB tevékenységi engedély: aktív státuszú független közvetítő, ellenőrizhető itt: http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses. MNB törzsszám: 10828845, MNB nyilvántartási szám: 204121401016
 • Szakmai felelősségbiztosítás: A szakmai tevékenység során okozott kár vagy sérelemdíj megfizetésének fedezete: Allianz szakmai felelősségbiztosítás, biztosítási törvénynek megfelelő limittel.
 • Adatkezelés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági (NAIH) nyilvántartási szám: NAIH-59244/2014. Adatkezelési szabályzat elérhető itt>>
 • Panaszkezelés: Az ügyféltérben kifüggesztett és www.clb.hu weboldalon közzétett panaszkezelési szabályzat szerint. A fogyasztó kérheti a CLB-től a CLB felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) beadható fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványát, ha a CLB előzőleg elutasította a fogyasztó panaszát. A kérés nyomán CLB ingyenesen elküldi ezeket a dokumentumokat az adott kérelmezőnek. Panaszát, kifogását előterjesztheti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán elérhető formanyomtatványon is, melyet ide kattintva érhet el.
  Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett „Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?” és „Pénzügyi Békéltető Testület” témájú tájékoztatókat.
  A fogyasztó online vitarendezési platformon keresztül online is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál, a kapcsolódó MNB tájékoztatót ITT olvashatja el. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
 • Összeférhetetlenségi szabályzat: CLB a jelen szabályzat >> rendelkezései szerint ad tájékoztatást a lehetséges érdekkonfliktusok feltárása és kezelése érdekében alkalmazásra kerülő alapelvekről, eszközökről, eljárásokról.
  A CLB bárki részére lehetőséget biztosít vélelmezett, vélt vagy valós érdekkonfliktus bejelentésére ITT>, amit a CLB haladéktalanul kivizsgál.
 • Belső visszaélés-bejelentési szabályzat: A Szabályzat>> célja, hogy Társaságunk, mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó biztosítási alkusz, mint foglalkoztató biztosítsa a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) rendelkezéseinek való megfelelést.
 • Elállási jog: A fogyasztó a távértékesítés keretében kötött szerződéstől elállhat, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán ITT tájékozódhat.
 • 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről: 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
 • CLB Általános Ügyfél-Tájékoztató: CLB Általános Ügyfél-Tájékoztató >>
 • clb.hu portál - piaci lefedettség: clb.hu portál - piaci lefedettség >>
 • Fenntarthatósági (SFDR) nyilatkozat: Társaságunk Fenntarthatósági Politika szabályzata >> és tájékoztatása >> a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet >> (SFDR) szerint. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatója>> SFDR témában.
 • DSA nyilatkozat: Társaságunk tájékoztatása >> az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA >>) szerint.
cégtörténetCLB CégtörténetA CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. az egyik legnagyobb biztosítási alkuszcég ma Magyarországon.
papírmentes irodaPapírmentes irodaA papírmentes irodai környezet kialakítása tudatos folyamat. A szükségtelen fénymásolatok, nyomtatványok készítését nem támogatjuk.
referenciákReferenciákNéhányan ügyfeleink és partnereink közül, a teljesség igénye nélkül.
elérhetőségeinkElérhetőségeinkElérhetőségek, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk!
2024.01.01. - 2024.06.30. időszak átlagaként kimutatva a clb.hu szolgáltatásunknak az Európai Unióban havonta átlagosan 161.324 aktív igénybevevője volt.